Rezumat programare

Total: 0 lei

Date programare
Date personale
Finalizare

Date Personale

Vă rugăm să introduceţi datele pacientului pentru care se face programarea. Toate datele dvs. sunt confidențiale, securizate și protejate. Datele personale sunt prelucrate conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a legilor române în vigoare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa societăţii.